Cả một thế giới và vũ trụ để bạn khám phá với game Nhà giả kim tí hon đỉnh cao này!

Chỉ từ 4 nguyên tố ban đầu: Lửa, Nước, Đất và Không khí, bạn hãy tạo ra hàng trăm thứ khác nhau có thể từ Bãi biển, Máy tính, Mưa cho đến Con người, loài vật, tàu vũ trụ….

Hãy cho trí tưởng tượng của bạn bay bổng và học rất nhiều từ tiếng Anh mới qua game đầy thú vị này. Bạn có thể check từ điển nếu từ bạn không biết nhé!

__________

This exciting game will bring you to the world of Creator. In this game, you can create everything from a flower, a frog to rain, a computer, a person, dragon, sound great right?

Try this game and have unlimited amount of fun!

Nhà giả kim

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page